Aanmeldvoorwaarden

Hieronder vind je onze voorwaarden voor het aanmelden voor een opleiding op STC mbo college.

 

Goed om te weten:

Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via het aanmeldsysteem Magister. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via Magister ter beschikking komen onder deze wet vallen. Stichting STC Group zal persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum, burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummer, en e-mailadres vastleggen ten behoeve van de uitvoering van administratieve taken. Alle informatie die je ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De Stichting STC Group zal gegevens niet verstrekken aan derden ten behoeve van commerciële doeleinden. Stichting STC Group maakt ook gebruik van deze gegevens om haar dienstverlening aan je zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Stichting STC Group kan je contactgegevens gebruiken om elektronische berichten (onder andere via sms) en anderszins te sturen met informatie van Stichting STC Group.