Hoe gaat het na de zomer op het STC mbo college?

03
September 2020
Hoe gaat het na de zomer op het STC mbo college?

Update vrijdag 3 oktober Alle nieuwe informatie van na 3 september staat op deze pagina over het coronavirus.

Update donderdag 3 september – Wij heten je graag van harte welkom (terug) op school! In de week van maandag 7 september gaat het nieuwe schooljaar van start. Het liefst zouden we je alle lessen weer gewoon op school willen geven, maar voorlopig zit dat er nog niet in. Zeker in Rotterdam is versoepeling voorlopig niet aan de orde. We hebben voor de zomer al  maatregelen voorbereid en die zijn allemaal ook nodig om veilig en verantwoord lessen te kunnen krijgen en geven.

Op deze pagina staat algemene informatie. Alle mbo-studenten van het STC mbo college krijgen per mail specifieke informatie over de maatregelen voor hun schoollocatie en/of opleiding. Bij vragen over de maatregelen per schoollocatie en/of opleiding, kan contact opgenomen je terecht bij het servicecentrum of bij je mentor.

Het servicecentrum van jouw opleiding kan je bereiken via onderstaande telefoonnummers:

  • College Logistiek & Vervoer: 010 – 429 02 66
  • College Havens: 010 – 429 02 66
  • College Maritiem & Techniek: 010 – 448 60 00
  • College Procestechniek & Maintenance: 0181 – 412 799

 

Algemene regels blijven gelden
De algemene regels voor Nederland gelden natuurlijk ook op school: Anderhalve meter afstand houden, thuisblijven en laten testen bij (lichte) klachten, regelmatig handen wassen, en hoesten of niezen in je elleboog.

Daarnaast zijn er op school nog aanvullende maatregelen genomen, zoals looproutes in de gebouwen. We zijn er met elkaar voor verantwoordelijk dat we deze regels ook volgen en elkaar aanspreken als iemand zich hier, bewust of onbewust, niet aan houdt. Natuurlijk wel op een vriendelijke manier.

We begrijpen dat het lastig is om hier voortdurend aan te moeten denken, maar we hopen ook  dat je  begrijpt dat je dit voor elkaar doet. Bijvoorbeeld voor je klasgenoot of onze collega met vrienden of gezinsleden in een kwetsbare groep.

Als we ons allemaal aan deze afspraken houden is het niet nodig om binnen de gebouwen van het STC mondkapjes te dragen. Maar het staat je vrij om dat wel te doen als je je daar prettig bij voelt.

Terugkeer uit het buitenland
Voor iedereen geldt, als je terugkomt uit een ‘oranje’ gebied in het buitenland, ga je tien dagen in quarantaine.  Meld dit bij je je mentor of het servicecentrum en spreek af hoe je tijdens je quarantaine-periode bij kunt blijven met de lessen.

Hoe te reizen van en naar school?
Wij vragen je om waar mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Liefst met de fiets. Het openbaar vervoer is natuurlijk weer beschikbaar. Een mondkapje is in het openbaar vervoer natuurlijk wel verplicht.

Houd je zo precies mogelijk aan de roostertijden. We proberen iedereen zo gespreid mogelijk naar school te laten komen om drukte in het vervoer en bij de ingang en verder in het gebouw te voorkomen.

Voor de locatie Waalhaven in Rotterdam zijn er afspraken gemaakt met het openbaar vervoer over extra buslijnen.

Hygiëne op school en in de klas
We gaan zorgen voor ontsmettingsmiddelen bij de ingang van de gebouwen, de klaslokalen en op de toiletten. We verzoeken je vriendelijk hier gebruik van te maken.

Eten en drinken op school
De kantines zullen weer geopend worden. We hebben een nieuwe cateraar met een uitgebreider aanbod. Het kan zijn dat niet direct alles beschikbaar is, omdat er voorlopig nog veel minder mensen op school zijn. Natuurlijk is het ook hier belangrijk 1,5 meter afstand van elkaar te houden en de instructies ter plekke op te volgen

Kluisjes
Gebruik je locker/kluisje, net als voor de vakantie, alleen voor werkschoenen en overalls voor praktijkonderwijs en neem boeken en jas mee de klas in.

Ventilatie van gebouwen
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de bijdrage van ventilatiesystemen aan de verspreiding van het coronavirus. We hebben dit gecontroleerd en alle gebouwen van het STC voldoen aan het bouwbesluit. De ventilatie is daarmee voldoende om geen bijdrage te leveren aan de verspreiding van het virus.

 Laptop en internetverbinding thuis
Omdat je een deel van de lessen thuis zult moeten volgen, is het belangrijk dat je daar kunt leren en over een laptop met een internetverbinding beschikt. Als dat niet zo is, bespreek dit dan zo snel mogelijk met je mentor. Samen kunnen we dan naar oplossingen zoeken, zoals een werkplek op school of een leenlaptop.

Lessen op school maar ook online
We proberen zoveel mogelijk onderwijs op school organiseren, maar door de veiligheidsmaatregelen zal dit toch beperkter zijn dan we graag zouden willen. Dus is een deel van het onderwijs online ingepland. Bij de start van het jaar wordt uitgelegd hoe we dat doen, maar ook wat we van jou verwachten.

Want het online onderwijs is een verplicht onderdeel van je opleiding en het is belangrijk dat de spelregels voor iedereen duidelijk zijn. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om aan- en afwezigheid te registreren en maatregelen te nemen als je ongeoorloofd afwezig bent, ook bij een online les.

Het STC gebruikt voor het online onderwijs het programma Microsoft Teams. Tijdens je eerste schoolweek worden afspraken gemaakt over het gebruik hiervan binnen de opleiding.

Studiegids
Als je een opleiding bij het STC mbo college volgt, dan is het handig als je over alle belangrijke informatie over het schooljaar beschikt. In de mbo studiegids 2020 – 2021 vind je deze informatie. Om je opleiding goed te kunnen volgen, is het belangrijk dat je de studiegids goed leest.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met je studieloopbaanbegeleider (mentor). Hij of zij is beschikbaar om je vragen te beantwoorden en eventuele problemen op te lossen. Klik hier om de schoolgids te bekijken.

Tot slot
We gaan samen ons best doen om het onderwijs goed te verzorgen, want ook voor ons is het nog een hele speciale situatie waar we niet veel ervaring mee hebben. Met vragen, tips of klachten kan je terecht bij je studieloopbaanbegeleider (mentor).

Daarnaast heeft elk mbo-college een studentenraad. Want soms is het gewoon fijn als je bij een andere student terecht kan. Het mailadres van de studentenraad van jouw college is op de website van het STC te vinden. https://mbo-stc.nl/informatie/medezeggenschap

Meer nieuws