Kwaliteit

Het STC mbo college werkt hard aan het op een hoog peil houden van de kwaliteit van het onderwijs. Hoe we dat doen en welke afspraken we daarover gemaakt hebben is te vinden in een aantal documenten:

Veilige en prettige leeromgeving
Een veilige en prettige leeromgeving is een belangrijke randvoorwaarde om te kunnen presteren. Het realiseren van zo’n omgeving staat hoog op de agenda van het STC mbo college. Ondanks alle inspanningen kunnen er school- en werksituaties ontstaan waarin leerlingen, studenten, ouders of collega’s zich niet of minder veilig voelen. Waar je dan terecht kunt, lees je hier.


Format onderwijs- en examenregeling
In de opleidingsspecifieke onderwijs- en examenregeling (OER) is per opleiding aangegeven onder welke voorwaarden de toetsing van de deelnemer plaatsvindt en onder welke voorwaarden de deelnemer het diploma krijgt uitgereikt. Bij elke mbo-opleiding op deze website vanaf het schooljaar 2017-2018, staat een link naar dit opleidingsspecifieke OER. Het format van de algemene onderwijs- en examenregeling (OER) waarop alle opleidingsspecifieke regelingen zijn gebaseerd, vind je door hier te klikken.

Wil je eerdere regelingen bekijken? Klik dan hier voor het algemene onderwijs- en examenregeling van voorgaande jaren.

 

 

Zes gouden regels

Om onze schoolgebouwen een prettige en veilige omgeving te houden, heeft de STC Group zes gouden regels in het leven geroepen. Dit zijn zes regels waaraan iedereen zich binnen de muren van de school aan dient te houden:

  • Hier behandelen wij elkaar met respect.
  • Petjes, mutsen en capuchons zijn niet toegestaan in onze gebouwen.
  • In de klas? Telefoon uit!
  • Eten en drinken mag alleen in de kantine en buiten het gebouw.
  • Alcohol, drugs en wapens zijn verboden.
  • Roken is niet toegestaan in onze gebouwen.

 Een prettige school? Daar zijn we samen verantwoordelijk voor!

 

Klachten
Uiteraard doen wij er bij het STC mbo college alles aan om je tijd op school zo prettig mogelijk te maken. Mochten zaken niet naar wens gaan, dan kun je dit in eerste instantie bespreken met je sectorhoofd. Daarnaast kent het STC mbo college een Klachtenregeling.  Heb je een officiële klacht, dan kun je die indienen bij het bevoegd gezag:

Stichting STC Group
t.a.v. het College van Bestuur
Postbus 63140
3002 JC ROTTERDAM

 

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl