Kwaliteit

Bij het STC maken we ons sterk voor goed onderwijs die we aan willen bieden in een omgeving waar het leuk leren is. Hoe we dat doen en welke afspraken we daarover hebben gemaakt, is vastgelegd in een aantal officiële documenten:

Format onderwijs- en examenregeling
In de opleiding specifieke onderwijs- en examenregeling (OER) is per opleiding aangegeven onder welke voorwaarden de toetsing van de student plaatsvindt en onder welke voorwaarden de deelnemer het diploma krijgt uitgereikt. Bij elke mbo-opleiding op deze website vanaf het schooljaar 2017-2018, staat een link naar dit OER.  Wil je eerdere regelingen bekijken? Klik dan hier voor het algemene onderwijs- en examenregeling van voorgaande jaren.

 

Klachtenregeling

Natuurlijk doen we er alles aan om je tijd op school zo interessant en prettig mogelijk te maken. Toch kan het zijn dat je het ergens niet mee eens bent. Dan is het handig om te weten hoe je een klacht kunt indienen. Je leest er alles over in de Klachtenprocedure STC Group.


Bezwaarprocedure examens

Ben je het niet eens met de gang van zaken rondom je examens? Dan is de Bezwaarprocedure examens STC mbo college relevant voor jou.

Vertrouwenspersoon
Helaas kunnen er op school situaties ontstaan waardoor je je minder veilig of fijn voelt. Dan is het fijn als je met iemand kunt praten. De Vertrouwenspersoon is er speciaal voor jou.

 

 

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl