Medezeggenschap

Samen voor het beste resultaat

Goed onderwijs vraagt om goed overleg tussen school, studenten en ouders. Samen komen we tot het beste resultaat. Bij het STC mbo college hechten wij veel waarde aan de input van studenten. Dit hebben we geregeld via de studentenraad.

Elke STC mbo college heeft een eigen studentenraad en vertegenwoordigt alle mbo’ers die binnen een college een mbo-opleiding volgen. De studentenraad komt maximaal zes keer per jaar bij elkaar. Samen met het schoolbestuur denk je als lid van de studentenraad mee over bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderwijs of studiefaciliteiten. Uiteraard kunnen leden van de studentenraad ook zelf agendapunten inbrengen.

Wil je contact opnemen met de studentenraad? Stuur hen dan een mail:

Studentenraad

Wij zijn voortdurend op zoek naar enthousiaste mbo’ers die in de studentenraad zitting willen nemen. Heb je interesse om mee te doen in de studentenraad? Lees dan meer in de flyer van jouw college:

 

 

 

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 444

E-mail: voorlichting@stc-r.nl