Magister

Magister is het online schooladministratiesysteem van de leverancier Schoolmaster. Door in te loggen in Magister kan je als STC-student je cijfers bekijken. Verder is het mogelijk het absentieoverzicht te bekijken en verstuurde brieven of informatie over school op te zoeken. Ook de ouders/verzorgers kunnen deze gegevens bekijken en zijn hierdoor steeds op de hoogte over de voortgang.

Magister is te openen via elke webbrowser met deze link https://stc.magister.net. Je kunt ook gebruik maken van de Magister App, gratis te downloaden via de iTunes Appstore en Google Playstore. Om Magister te gebruiken heb je een inlogcode nodig. Deze wordt aan het begin van het schooljaar uitgedeeld in de klas of per post naar je huisadres gestuurd. Hoe Magister werkt en wat je in Magister kan doen, vind je op deze pagina.

 

Inloggen in Magister
Ga naar https://stc.magister.net of gebruik de Magister-App.

 • Inloggen student
  Je inlognaam bestaat uit het studentnummer en is tien cijfers lang. Het studentnummer vindt je op je schoolpas. Ook staat dit nummer vermeld in de brief met de inloggegevens. Deze wordt in de eerste schoolweek uitgedeeld op school of opgestuurd naar het huisadres. Ook het wachtwoord waarmee je de eerste keer moet inloggen, staat in deze brief. Dit wachtwoord is slechts eenmalig te gebruiken. Bij de eerste aanmeldpoging moet dit wachtwoord worden gewijzigd naar een zelf gekozen wachtwoord van minimaal acht posities. De inlognaam blijft geldig zolang je op het STC ingeschreven staat. Je kunt ook je inlognaam opvragen bij het Servicecentrum van jouw college.
 • Inloggen ouder(s) / verzorger(s)
  De inlognaam wordt in de eerste weken van school opgestuurd naar het huisadres samen met een wachtwoord. Dit wachtwoord moet tijdens de eerste aanmelding worden aangepast naar een zelf gekozen wachtwoord van minimaal acht posities. Standaard wordt één account aangemaakt voor ouders. Indien beide ouders een eigen account willen, dan kan contact opgenomen worden met leerlingzaken@stc-r.nl. Uw inloggegevens zijn privé, geef deze gegevens niet aan uw zoon / dochter.

 

Wachtwoord vergeten
Geen nood! Je kunt het wachtwoord zelf resetten door onderstaande stappen te volgen:

 • Ga naar https://stc.magister.net
 • Voer de gebruikersnaam in en kies Doorgaan
 • Kies vervolgens voor de optie Wachtwoord vergeten.
 • Als student ontvang je een e-mail in je persoonlijke STC-mailbox met een code om het wachtwoord in te stellen. Een ouder/verzorger krijgt deze code op het bij ons geregistreerde e-mailadres. Krijg je als ouder deze link niet binnen 5 minuten? Neem dan contact op met ons via magister@stc-r.nl. Vermeld in deze e-mail uw gebruikersnaam en de gegevens van uw zoon/dochter.

 

Account geblokkeerd?
Wanneer een wachtwoord te vaak onjuist is ingevoerd, wordt het account uit veiligheidsoverwegingen automatisch geblokkeerd. De blokkades worden elke vrijdag opgeheven. Indien de vrijdag op een nationale feestdag valt, dan worden blokkades een werkdag ervoor opgeheven.

 

Na het inloggen
Na het inloggen kan je onder andere je cijfers bekijken, je geregistreerde absenties inzien en je persoonlijke instellingen aanpassen. Hieronder meer informatie over de meest gebruikte functionaliteiten:

 •  Cijfers inzien
  In het cijferoverzicht staan de behaalde cijfers. Standaard worden de cijfers van het lopende schooljaar getoond. Cijfers van vorige schooljaren zijn op te vragen door het schooljaar (rechts in het scherm) aan te passen. Klik op een cijfer voor meer informatie. De extra informatie zal rechts in het scherm worden getoond.
 • Agenda en huiswerk
  Via de knop ‘agenda’ wordt het rooster van de komende zeven dagen getoond met eventueel opgegeven huiswerk. Selecteer in het tabblad ‘weergave’ de optie ‘huiswerk’ om enkel lessen met huiswerk weer te geven of te printen. Druk op de knop ‘afdrukken’ om het rooster te printen.
  Let op! Het actuele lesrooster is te raadplegen via Untis; http://roosters.stc-r.nl/roosters.html. Untis is het softwarepakket waarmee het lesrooster gemaakt wordt. Het rooster in Magister is niet altijd actueel, omdat er vertraging zit tussen Untis en Magister. Uiteraard begrijpen we dat dit vervelend is. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing hiervoor.
  Via de plusknop kunnen ook persoonlijke afspraken en planningsafspraken aangemaakt worden. De planningsafspraak is bedoeld om het maken van huiswerk te plannen. De persoonlijke afspraakplanner is bedoeld om persoonlijke afspraken in Magister te plaatsen. Op deze manier heb je alle afspraken overzichtelijk op één plek.
 • Aanwezigheid en absentie
  Hier staan de registraties met betrekking tot de aanwezigheid vermeld. Standaard laat dit scherm de huidige maand zien. Via het tabblad ‘weergave’ kan gefilterd worden op gebeurtenis, zoals te laat, ongeoorloofd absent (spijbelen) of huiswerk vergeten. Per gebeurtenis wordt een totaal-teller weergegeven.
 • Mijn gegevens
  Druk op het tandwiel om algemene gegevens in te zien. Hier kun je bijvoorbeeld je wachtwoord aanpassen. In dit scherm staan ook opleidingsgegevens vermeld. Klopt er iets niet? Geef dit dan door via leerlingzaken@stc-r.nl.
 • Persoonlijk STC-emailadres
  Als mbo-student op het STC krijg je een persoonlijk STC-emailadres. Deze is als volgt opgebouwd: leerlingnummer@edu.stc-r.nl. Het studentnummer is te vinden op je studentenpas. Je logt in op je mailbox via https://webmail.edu.stc-r.nl/. De gebruikersnaam is hetzelfde als je emailadres. Het wachtwoord krijgt je tijdens de eerste schoolweken op school uitgereikt.

 

Inloggen op de Magister-App
Via de App-Store van iTunes en de Google Play-store is de app van Magister gratis de downloaden. Voordat je de app kunt gebruiken, moet je eerst een keer via de website https://stc.magister.net inloggen.

 • Download de app.
 • Open de app op je tablet of smartphone. De app start met een korte instructie.
 • Voer bij schoolkeuze het Scheepvaart en Transport College in.
 • Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.
 • Je kunt nu de Magister-app gebruiken. 3

 

Extra informatie voor ouders
Ouders hebben een apart account om de gegevens van hun kind(eren) te bekijken. De schermen met bijbehorende functionaliteiten zijn, op enkele zaken na, hetzelfde als voor studenten. Na het inloggen kan u de gegevens inzien van het kind dat geselecteerd staat in de menubalk. Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, kan er in hetzelfde account gewisseld worden tussen de kinderen.

 

Ouderavond
Afhankelijk van de opleiding van uw zoon / dochter kan het zijn dat u uitgenodigd wordt voor een ouderavond. Deze uitnodiging ontvangt u doorgaans per email. Daarom is het van groot belang dat u in Magister een actueel emailadres opgeeft. U controleert dit in uw Magister-account onder ‘mijn gegevens’ en indien nodig past u dit hier aan. Indien een ouderavond gepland staat, dan is dit zichtbaar in het menu van het Vandaag-scherm. Klik op de knop ‘ouderavond’ om naar het inschrijfscherm te gaan. In dit scherm staat algemene informatie over de geplande ouderavond, alsook de uiterste inschrijfdatum. Klik op ‘inschrijven’ om het inschrijfproces te starten. Druk op ‘afmelden’ om geen gebruik te maken van de inschrijving. Hebt u zich afgemeld, maar bedenkt u zich voor de uiterste inschrijfdatum? Dan kunt u zich alsnog inschrijven. Let op: De ouderavond is nog niet beschikbaar in de Magister-app.