Magister

Magister is het online schooladministratiesysteem van de leverancier SchoolMaster. Door in te loggen in Magister kan je als STC-student je cijfers bekijken. Verder is het mogelijk het absentieoverzicht te bekijken en verstuurde e-mails of informatie over school op te zoeken. Ook je ouders/verzorgers kunnen deze gegevens bekijken en zijn hierdoor steeds op de hoogte over de voortgang.

Hoe werkt Magister?

Inloggen in Magister
Ga naar https://stc.magister.net of gebruik de Magister App.

Inloggen student
Je inlognaam bestaat uit het studentnummer en is tien cijfers lang. Het studentnummer vind je op je schoolpas. Ook staat dit nummer vermeld in de brief met de inloggegevens die je bij start van je opleiding van ons ontvangt (zie hierboven).  Het wachtwoord dat je nodig hebt als je de eerste keer inlogt ontvang je van ons in een aparte brief. Je kunt dit wachtwoord maar één keer gebruiken en moet je wijzigen in een zelf gekozen wachtwoord van minimaal acht tekens. Je inlognaam blijft hetzelfde zolang je bij ons ingeschreven bent. Inlognaam vergeten? Loop even langs bij het Service Centrum op je locatie.

Inloggen ouder / verzorger:
U ontvangt de inlognaam aan het begin van de opleiding van uw zoon of dochter via een brief die we naar uw huisadres sturen. Het wachtwoord ontvangt u in een andere brief. Dit wachtwoord kunt u slechts eenmalig gebruiken. Bij de eerste aanmeldpoging moet u dit wachtwoord wijzigen in  een zelf gekozen wachtwoord van minimaal acht tekens. De inlognaam blijft geldig zolang uw zoon of dochter bij ons ingeschreven staat. Standaard maken we één account aan voor ouders. Wilt u een tweede account aanvragen? Neem dan contact op met leerlingzaken@stc-r.nl. Uw inloggegevens zijn privé, geef deze gegevens niet aan uw zoon / dochter.

Wachtwoord vergeten
Wachtwoord vergeten?  Geen nood! Het wachtwoord kan je zelf reseten. Volg daarvoor de volgende stappen:

 • Ga naar https://stc.magister.net
 • Voer de gebruikersnaam in en kies Doorgaan
 • Kies vervolgens voor de optie Wachtwoord vergeten.
 • Als student ontvang je een e-mail in je persoonlijke STC-mailbox met een code om het wachtwoord in te stellen. Ouders/verzorgers krijgen deze code op het bij ons geregistreerde e-mailadres. Ontvangt u deze link niet binnen 5 minuten? Neem dan contact op met ons via magister@stc-r.nl. Vermeld in deze e-mail uw gebruikersnaam en de gegevens van uw zoon/dochter.

Account geblokkeerd
Als een wachtwoord te vaak onjuist is ingevoerd, wordt het account uit veiligheidsoverwegingen automatisch geblokkeerd. De blokkades worden elke vrijdag opgeheven. Indien de vrijdag op een nationale feestdag valt, dan worden blokkades een werkdag ervoor opgeheven.

Na het inloggen
Na het inloggen kan je onder andere je cijfers bekijken, je geregistreerde absenties inzien en je persoonlijke instellingen aanpassen. Hieronder meer informatie over de meest gebruikte functionaliteiten:

 • Cijfers
  In het cijferoverzicht staan de behaalde cijfers. Standaard worden de cijfers van het lopende schooljaar getoond. Cijfers van vorige schooljaren zijn op te vragen door het schooljaar (rechts in het scherm) aan te passen. Klik op een cijfer voor meer informatie. De extra informatie zal rechts in het scherm worden getoond.
 • Berichten
  Heb je een vraag voor een docent of je mentor? Je kunt hem of haar eenvoudig een bericht sturen. Kies daarvoor de menu-optie Bericht. Je kunt ook berichten sturen naar je klasgenoten. In Magister kun je mappen aanmaken zodat je je bericht later makkelijk kunt terugvinden.
 • Rooster, agenda en huiswerk
  Via de knop ‘agenda’ wordt het rooster van de komende zeven dagen getoond met eventueel opgegeven huiswerk. Selecteer in het tabblad ‘weergave’ de optie ‘huiswerk’ om enkel lessen met huiswerk weer te geven of te printen. Druk op de knop ‘afdrukken’ om het rooster te printen. Let op! Het actuele lesrooster is te raadplegen via Untis; http://roosters.stc-r.nl. Untis is het softwarepakket waarmee het lesrooster gemaakt wordt. Het rooster in Magister is niet altijd actueel, omdat er vertraging zit tussen Untis en Magister. Uiteraard begrijpen we dat dit vervelend is. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing. Via de plusknop kun je ook persoonlijke afspraken en planningsafspraken  maken. De planningsafspraak is bedoeld om het maken van huiswerk te plannen. De persoonlijke afspraakplanner is bedoeld om persoonlijke afspraken in Magister te plaatsen. Op deze manier heb je alle afspraken overzichtelijk op één plek.
 • Aanwezigheid en absentie
  Hier staan de registraties met betrekking tot de aanwezigheid vermeld. Standaard laat dit scherm de huidige maand zien. Via het tabblad ‘weergave’ kan gefilterd worden op gebeurtenis, zoals te laat, ongeoorloofd absent (spijbelen) of huiswerk vergeten. Per gebeurtenis wordt een totaal-teller weergegeven.
 • Mijn gegevens
  Druk op het tandwiel om algemene gegevens in te zien. Hier kun je bijvoorbeeld je wachtwoord aanpassen. In dit scherm staan ook opleidingsgegevens vermeld. Klopt er iets niet? Geef dit dan door aan het Servicecentrum van jouw locatie.

Inloggen via de Magister App
Via de App Store van Apple en de Google Playstore is de app van Magister gratis de downloaden.

 • Download de app
 • Open de app op je tablet of smartphone. De app start met een korte instructie
 • Voer bij schoolkeuze Scheepvaart en Transport College in
 • Voer je gebruikersnaam en wachtwoord in
 • Je kunt nu de Magister App gebruiken

Ziekmelden via Magister (Waalhaven Z.z. 16)
Ziekmelden via Magister is alleen mogelijk voor opleidingen van het mbo college Havens en Logistiek & Vervoer (de opleidingen die we aanbieden op de Waalhaven Z.z. 16).

 • Meldt u aan in Magister
 • Kies voor ‘Afwezigheid’ en klik op ‘Melden’
 • Selecteer de datum en voer een opmerking in. Kies vervolgens voor ‘Verstuur’.
 • Geef akkoord en de ziekmelding is verwerkt.

Andere meldingen zoals afwezigheid in verband met een bezoek aan de tandarts of huisarts kunnen niet via Magister maar alleen per e-mail (servicecentrum-wh@stc-r.nl)  of telefonisch worden gemeld.

Extra informatie voor ouders
Ouders hebben een apart account om de gegevens van hun kind(eren) te bekijken. De schermen met bijbehorende functionaliteiten zijn, op enkele zaken na, hetzelfde als voor studenten. Na het inloggen kan u de gegevens inzien van het kind dat geselecteerd staat in de menubalk. Indien u meerdere kinderen bij ons op school heeft, kan er in hetzelfde account gewisseld worden tussen de kinderen.

Ouderavond
Afhankelijk van de opleiding van uw zoon / dochter kan het zijn dat u uitgenodigd wordt voor een ouderavond. Deze uitnodiging ontvangt u doorgaans per email. Daarom is het van groot belang dat u in Magister een actueel e-mailadres opgeeft. U controleert dit in uw Magisteraccount onder ‘mijn gegevens’ en indien nodig past u dit hier aan. Indien een ouderavond gepland staat, dan is dit zichtbaar in het menu van het Vandaag-scherm. Klik op de knop ‘ouderavond’ om naar het inschrijfscherm te gaan. In dit scherm staat algemene informatie over de geplande ouderavond, alsook de uiterste inschrijfdatum. Klik op ‘inschrijven’ om het inschrijfproces te starten. Druk op ‘afmelden’ om geen gebruik te maken van de inschrijving. Hebt u zich afgemeld, maar bedenkt u zich voor de uiterste inschrijfdatum? Dan kunt u zich alsnog inschrijven.