SKILLSEA

Het vierjarige SKILLSEA-project is gelanceerd om ervoor te zorgen dat de maritieme professionals in Europa beschikken over belangrijke nieuwe vaardigheden voor de snel veranderende maritieme arbeidsmarkt. Denk aan milieuvriendelijk varen, nieuwe digitale vaardigheden en ‘soft management skills’.

De Europese Commissie heeft subsidie toegekend aan het project SKILLSEA (Future-proof skills for the maritime transport sector). Zevenentwintig Europese partijen werken binnen een zogenaamde Sector Skills Alliance aan het ontwikkelen en harmoniseren van competentiegericht onderwijs en training voor de zeevaart. Het project is op 1 januari 2019 van start gegaan en duurt vier jaar. STC Group is penvoerder en projectpartner binnen het project.

Technologie en digitalisering transformeren de scheepvaartsector. ‘Slimme’-schepen worden in gebruik genomen en creëren vraag naar een nieuwe generatie van vaardige, hoogopgeleide maritieme professionals.
Het vierjarige SKILLSEA-project is gelanceerd om ervoor te zorgen dat de maritieme professionals in Europa beschikken over belangrijke nieuwe vaardigheden voor de snel veranderende maritieme arbeidsmarkt. Denk aan milieuvriendelijk varen, nieuwe digitale vaardigheden en ‘soft management skills’.

SKILLSEA werkt niet alleen aan een strategie voor duurzame vaardigheden voor Europese maritieme professionals, maar wil ook het aantal professionals te vergroten.

Het project is ontwikkeld door de sociale partners van de industrie, de European Community Shipowners’ Associations (ECSA) en European Transport Workers’ Federation (ETF) en bestaat uit een consortium van nationale maritieme autoriteiten, rederijen, verenigingen van reders, maritieme vakbonden en maritieme onderwijsaanbieders uit 16 landen in Europa.

Hoofddoelen en doelstellingen zijn:
• Het onderzoeken van het effect van technologische ontwikkelingen op de competentie-eisen van de maritieme industrie
• Een nog betere match tussen de behoeften van de maritieme industrie aan vaardigheden en de opleiding en training van maritieme professionals
• Het wegnemen van belemmeringen voor de mobiliteit van maritieme professionals
• Verbetering van de samenwerking en synergie tussen onderwijsaanbieders, maritieme autoriteiten en de industrie
• Ervoor zorgen dat Europa binnen de maritieme sector een toonaangevende positie behoudt

Bezoek de projectwebsite: www.skillsea.eu 

Lloydstraat 300

3024 EA Rotterdam

Telefoon: 010 - 44 86 000

E-mail: info@stc-group.nl

  • STC Group