Studenten STC mbo college waarderen docenten en sfeer op school

04
Juni 2020
JOB-monitor

Uit de meest recente tevredenheidsmeting onder studenten, de JOB-monitor, blijkt dat studenten van de mbo-opleidingen van het STC in Rotterdam heel tevreden zijn over de docenten en de sfeer op school en dat ze zich veilig voelen op school.

Ten opzichte van studenten bij andere mbo-scholen kost het ze weinig moeite om een stageplek te vinden en ze zijn heel erg tevreden met wat ze leren tijdens die stages.

Aandachtspunten zijn de informatievoorziening aan studenten en feedback vragen. Over het geheel scoort het STC met de mbo-opleidingen rond het landelijk gemiddelde. Door een nieuwe opzet van de vragenlijst is helaas geen goede vergelijking mogelijk met de resultaten uit eerdere jaren.

‘Ik vind het belangrijk dat studenten zich prettig en veilig voelen op school, en ben blij met de grote belangstelling van het bedrijfsleven voor onze studenten’, stelt Frits Gronsveld, voorzitter van het College van Bestuur van STC Group. ‘Recentelijk zijn al onze opleidingen weer positief beoordeeld door de Inspectie. Komend jaar gaan we verder inzetten op de stijging van de tevredenheid van onze studenten.’

 

Meer nieuws