De overheid heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan je moet voldoen om deel te kunnen nemen aan een mbo-opleiding. Zo moet je voldoen aan vooropleidingseisen en ben je verplicht deel te nemen aan de intakeactiviteiten van de opleiding. Bovendien geldt bij sommige opleidingen een keuringsplicht. Je leest hier meer over op de specifieke opleidingspagina’s.

mbo niveau 1

 • geen specifieke toelatingseisen
 • wel moet je op 1 augustus van het startjaar minimaal 16 jaar zijn


mbo niveau 2

 • minimaal een diploma basisberoepsgerichte leerweg, of – een overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4, of
 • een diploma op mbo niveau 1, of
 • een relevant, door de overheid erkend bewijsstuk of diploma


mbo niveau 3

 • minimaal een diploma kaderberoepsgerichte leerweg, of
 • een overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4, of
 • een relevant, door de overheid erkend bewijsstuk of diploma


mbo niveau 4

 • minimaal een diploma kaderberoepsgerichte leerweg, of
 • een overgangsbewijs havo / vwo klas 3 naar 4, of
 • een relevant, door de overheid erkend bewijsstuk of diploma